Terms and Conditions

Terms and Conditions ความหมายคือ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการของทางเว็บไซต์ zeroufabet.com ที่มีการนำข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้งานเว็บพนันออนไลน์ ตามมาตรฐานระดับสากล โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการวางเดิมพัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน และสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย

Terms and conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ผู้ใช้บริการต้องทราบรายละเอียดก่อนการใช้งาน

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ : ผู้ที่เข้าร่วมการวางเดิมพันกับทางเว็บไซต์ zeroufabet.com จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้บริการของทางเว็บไซต์ได้ และจะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง ในการสมัครสมาชิก หากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใด แจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บไซต์ zeroufabet.com มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งทางเว็บจะไม่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปแชร์ หรือนำไปใช้งานในทางที่ผิด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของทางเว็บไซต์
  3. การใช้งาน : ทุกท่านที่ใช้บริการของทางเว็บไซต์ zeroufabet.com จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้งานของทางเว็บทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพัน การชำระเงิน การถอนเงิน โดยจะมีการระบุข้อบังคับ และเงื่อนไขสำหรับการใช้งานอย่างชัดเจน
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ zeroufabet.com จะปฏิเสธทุกความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ
  5. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ใช้บริการที่ทำการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้บริการ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทางเว็บ zeroufabet.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ที่ใช้บริการของทางเว็บไซต์ zeroufabet.com จะต้องยอมรับการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้งาน ซึ่งทางเว็บมีสิทธิ์ในการปรับปรุง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อตกลงทางกฎหมาย : หากผู้ใช้บริการท่านใด ที่ทำการคัดลอก หรือนำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์ zeroufabet.com ไปใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  8. การติดต่อ : ผู้ใช้บริการท่านใดที่พบปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางเว็บไซต์ได้ที่ contact@zeroufabet.com
  9. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการทุกท่าน จะต้องทำตามข้อตกลงของทางเว็บไซต์ zeroufabet.com หากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใด ได้ทำการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เลือกเดิมพันกับทางเว็บไซต์ zeroufabet.com ถือว่าให้การยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน